Een deelnemer van de Special Forces Experience doet zijn helm en bivakmuts af na de persoonlijk ontwikkeling training

Persoonlijk ontwikkelen DOOR JEZELF TE ONTMASKEREN

Wanneer doe ik het goed? 

Je maakt een van de volgende dingen allemaal wel eens mee.

Je hebt net een beoordelingsgesprek gehad en hebt te horen gekregen dat je inzet erg gewaardeerd wordt, maar dat er in je team nog wel eens gezegd wordt dat je geen leiding kunt geven en dat de personeelsmedewerker tegen je zegt : “Het zou goed zijn eens een cursus te gaan volgen. Zoek er maar een uit en kom met een voorstel”. “Ik vind dat het tijd is om meer te doen aan jezelf ontwikkelen”.

Of

Je merkt dat de doelen die je hebt gesteld en voor je gevoel duidelijk hebt uitgelegd aan je team niet gehaald worden. 

Bij dit soort en vergelijkbare situaties is vaak in eerste instantie de reactie dat:

 1. Je het wegdrukt, zo van het komt wel goed. Ze kennen me en ik doe toch mijn best;
 2. Het ligt aan het team. Ze zijn niet allemaal even begaafd;
 3. Ik heb er ook niet echt voldoende tijd voor gekregen, of te weinig middelen, of het doel lag te hoog of andere excuses waarmee je de kritiek bagatelliseert;
 4. Of legio andere redenen die met de persoonlijke relaties in je team of met jou te maken hebben.

Natuurlijk kan het ook zijn dat je zelf voelt dat er in de wijze waarop je werkt iets schort en komt de behoefte aan persoonlijk ontwikkelen geheel bij jezelf vandaan.

Vervolgens kom je in de oriëntatie fase terecht. Je bent geen expert op het gebied van trainingen en zoekt dus op internet bijvoorbeeld naar een geslaagde aanbieding. Een aanbieding die moet passen bij het doel: Persoonlijke professionele ontwikkeling.

Maar nu wordt het lastig. 

 • Wat gaan ze me aanbieden?
 • Hoe lang duurt het?
 • Welke inspanning moet ik leveren?
 • Welke garantie kunnen ze me geven dat het slaagt?
 • Wat zal mijn leidinggevende er van vinden?

Los nog van de vraag als ik me inschrijf, welke methode gaan ze dan gebruiken om me dingen aan te leren of juist af te leren? En op welke wijze gebeurt dat?  Voel ik mij daar met mijn vraag veilig genoeg?

JEZELF ONTWIKKELEN DOOR TE DOEN LEIDT TOT MEER EN BLIJVEND RESULTAAT

Natuurlijk heb je best een beeld bij wat er geboden moet worden en hoe je wilt dat het aangepakt moet worden, maar erg zeker van de rendement van diverse geboden cursussen door diverse training instituten ben je niet helemaal.

Maar ja ze doen het al zo lang en er zijn al zoveel cursisten geweest, dan moet het wel goed zijn toch?

In het algemeen kun je stellen dat je er in de meeste gevallen  niet slechter van wordt. Oke, bij veel instituten kom je na de training thuis met het gevoel : “Het was leuk, er zijn veel dingen aangekaart, maar hoe pas ik dat nou toe bij mij op de werkvloer?”

En daar begint het tweede deel van je zoektocht waar je weer helemaal zelf en alleen voor staat.

Je leidinggevende is hoogstwaarschijnlijk niet bij dezelfde training/cursus geweest en heeft maar gedeeltelijk door welk proces er op de werkvloer verder moet worden ontwikkeld om werkelijk verder persoonlijk te helpen ontwikkelen.

Zou het niet mooi zijn als een cursus er in ieder geval voor zorg draagt dat deze tweede deel van je zoektocht achterwege kan blijven? Daar moet je eens over nadenken. Immers het is nu juist de bedoeling dat je handvaten en inzichten krijgt waarmee je zelfs de leidinggevende wellicht een stapje verder kunt helpen ontwikkelen jouw richting in.

Of wanneer je als bijvoorbeeld zelfstandige een duidelijk beeld hebt gekregen van de te nemen stappen om je visie en wensen zo goed in kaart te brengen dat het daardoor duidelijker wordt waar je voor staat en wat de potentiële klanten van je bedrijf van je mogen verwachten.

Liefst wat ons betreft zonder onnodige belasting, te veel theorieën, langdurige discussies in vergaderzaaltjes, alleen maar zittend op een stoel en luisterend en kijkend naar vermoeiende theoretisch PowerPoint presentaties waar de helft of minder van blijft hangen. Kortom liefst zonder belasting waar je weinig aan hebt in je eigen praktijk. Vaak ook niet passend bij de eigenlijke vraag waarmee je in de cursus/training zit.

Natuurlijk is het een belangrijk dat je eigen motivatie groot genoeg is en moet je de verandering die je voor staat ook echt willen.

Dat betekent dat je je moet afvragen om werkelijk tot persoonlijke groei en ontwikkeling te komen hoeveel energie je bereid bent om er in te stoppen.

Volgens ons maken we daarin vergeleken met andere bureaus nu juist het verschil. De mate waarin er door ons energie gestoken wordt in je persoonlijke ontwikkeling, je situatie en de werkwijze die we hanteren om je doelen te gaan behalen. Maar daarover later meer.

IN 9 STAPPEN BEGINNEN MET DEZE
PERSOONLIJK ONTWIKKELING TIPS

We helpen je graag verder met een paar persoonlijk ontwikkelen tips.
De belangrijkste tip is: Breng in kaart voordat je inschrijft wat je wilt.

 1. Beschrijf de situatie waar je tegen aan loopt of die je wilt verbeteren ontwikkelen
 2. Formuleer een duidelijke doelstelling
 3. Breng in kaart wat je tot nu toe heeft belemmerd om je doelen te bereiken
 4. Stel een tijdpad op waarin je via evaluaties met jezelf je ontwikkeling in kaart brengt
 5. Maak de stappen niet te groot naar je doel
 6. Wanneer moet het zover zijn dat mijn doel bereikt is
 7. Is datgene wat ik als doel heb gesteld reëel
 8. Is datgene wat ik tot doel heb gesteld haalbaar. Hiermee bedoelen we Is het mogelijk?
 9. Heb ik mijn doelstelling concreet en specifiek geformuleerd?

Al met al willen we graag dat je goed voorbereid de commitment met jezelf aangaat.

Hierin is het erg belangrijk dat je de bereidheid hebt om een offer van jezelf te vragen. Veranderingen doen zeer, kosten tijd en vaak veel moeite. We kennen allemaal de uitdrukking ‘voor niets gaat de zon op’, en dat is zeker het geval als je een echte transitie wilt brengen in de wijze waarop je tot nu toe hebt gehandeld en leiding aan je zelf en/of je team hebt gegeven.

Je weet dat een goed begin is het halve werk, maar zonder goed begin is zelfs half werk onmogelijk 🙂

Ok stel je hebt je voorbereid en hebt deze zaken in kaart gebracht. Dan komt het onoverzichtelijke deel om te bepalen uit al die geweldige beloftes van diverse instituten waar en voor welk budget ga ik mijn heil zoeken.

PERSOONLIJKE GROEI EN ONTWIKKELING
IS EEN LEVENSSTIJL

Een tweede lastige vraag die je moet overbruggen. Immers als je de keus hebt gemaakt en ergens aan begonnen bent en blijkt dat het toch niet helemaal aan de verwachting voldoet heb je de eerste ellende al te pakken. Immers Jij hebt toch de vrijheid gehad om te bepalen met je doelen waar je met welk instituut of bureau je aan de slag wilde? Als het niet is zoals je verwacht had en de resultaten blijven uit heb je weer wat te verantwoorden. Hetzij aan je leiding gevende of de personeel chef of in ieder geval aan jezelf. Dan zeggen in het algemeen dat de opleiding niet zo geweldig was is ook naar jezelf wijzen. Immers jij hebt de stap genomen in het vertrouwen dat je goed zat.

Zeker als je niet eerder met dat bijltje gehakt hebt is het een goede tip om je onderzoek naar het bureau en de te behalen resultaten, maar ook naar de werkwijze en setting waarin de training plaats vindt erg goed te doen.

Voor een duidelijke oriëntatie ben je in ieder geval bij ons zeer welkom. Ook zullen we je aangeven wat je mag verwachten en als we vinden dat de werkwijze die we hanteren eigenlijk (nog) niet geschikt is voor je geven we dat aan om onze kwaliteit te waarborgen. Uiteraard puur uit zelfbescherming. Immers wij weten beslist wat onze doelstellingen zijn.

Misschien nu tijd om iets over ons te vertellen en onze aanpak. Immers dat is tot nu toe toch waar het om heeft gedraaid en waar we je voor willen wakker schudden, zodat je de juiste keuze maakt.

Wie zijn wij en wat maakt ons trots? Wat bieden wij en wat wordt jij daar beter van?

Laten we beginnen bij onze slogan. Een slogan die we niet zo maar gebruiken, maar al duidelijk aangeeft wat onze missie en visie is: Unmask Your Full Potential.

Iedereen heeft van nature om te overleven mogelijkheden in zich waar hij of zij zich nauwelijks bewust is omdat deze niet al te vaak nodig zijn om uit een moeilijke of crisis situatie te komen. Maar zodra je in een situatie komt die onbekend is en met moeite kan worden overwonnen merk je op eens dat je dingen kunt of zelfs doet die als je het later bekijkt je zeer onwaarschijnlijk zou hebben geleken als je het niet gedaan had. Je hebt een overwinning behaald. Sporters kennen deze drang zeer sterk en zoeken bewust steeds verder liggende grenzen op. Het succes stimuleert om steeds verder te gaan.

Een ander element is dat veel mensen wanneer ze bevlogen zijn van hun werk veel moeite zich willen en kunnen getroosten om de top te bereiken.

Natuurlijk zijn er veel mensen die daar niet zo’n behoefte aan hebben, maar als je hebt besloten na die moeizame voorbereiding om de training aan te gaan en je persoonlijke ontwikkeling centraal hebt gesteld zal deze moeite een onderliggend hulp mechanisme zijn. Dit betekent in de psychologie dat je van binnenuit (intrinsiek) gemotiveerd bent.

Indien je alleen van buiten af (extrinsiek) gemotiveerd bent, bv doordat anderen het belangrijk vinden, zal de motivatie een stuk minder zijn en daarmee de energie die je wilt steken in het behalen van de resultaten zal dan ook sterk minder zijn.

Ben je extrinsiek gemotiveerd en is de opleiding van hoge kwaliteit die je aanspreekt zal er wellicht meer intrinsieke motivatie kunnen ontstaan, maar dat is vaak slechts van tijdelijke aard. Bijvoorbeeld in de training zelf om competitief te zijn  met de mede cursisten, maar in de dagelijkse praktijk zal dan je drang topt prestatie en vernieuwing snel afvlakken in veel gevallen. De werkvloer of de omgeving zegt dan eigenlijk in houding en gebaar; “Doe eens gewoon”.

Als je begrijpt wat hiermee bedoeld wordt zal je ook snappen dat in beide gevallen er na de training ook een situatie geschapen moet worden in het werkveld waarbij je de motivatie om verandering die je belangrijk vond ook door te kunnen zetten ondanks weerstand van de zijlijn.

Doordat we dit vanuit onze eigen ervaring opgedaan bij de special forces erg goed begrijpen zijn we zeker in staat je hier zowel mentaal, fysiek en met inhoud in te begeleiden.

Het houdt dus niet op nadat de cursus/training is afgelopen. Het mag dan ook niet ophouden. Immers het is slechts de eerste stap naar werkelijke verandering.

Dat is in ieder geval een groot verschil met de meeste instituten. Belangrijk punt gemaakt, denken wij.

Dat voor zover onze strategie of uitgangspunten.

Dan is uiteraard zeer belangrijk de aanpak die we hanteren.

Al eerder schreven we dat we terug zouden komen op de aanpak. Iets wat we erg belangrijk vinden. Onderwijzen is goed, maar ondergaan is wellicht sterker. Uiteraard heb je beiden nodig. De theorie is belangrijk omdat het kennis en inzicht geeft in wat je doet en waarom je het doet en waarom het op de ene of andere wijze een bepaald effect sorteert. Met deze kennis in huis kun je uit je gereedschap kist datgene kiezen wat in de situatie waarin je bent terecht gekomen het best functioneert. Dus theorie prima.

MAAR…

LEARNING BY DOING IS THE WAY TO GROW

Als het, zoals bij de meeste opleiding blijft bij de theoretisch kennis en je de ervaring, hoe die te gebruiken in de praktijk niet hebt opgedaan, geoefend hebt en gezien hebt waar het mis kan gaan, dan heb je aan die theorie niet zoveel. Deze stelling is al in de loop van de jaren gebleken doordat de gehanteerde methodes in training land niet of maar in een zeer beperkte mate zijn vruchten voor organisaties heeft afgeworpen.

Dat betekent dat wij daar niet zo op zitten te wachten. Liever leggen we uit wanneer dingen minder vlekkeloos verliepen vanuit de theorie wat je beter kunt doen of welke andere aanpak er nog meer mogelijk was. Zodoende kun je voor de echte praktijk uit ervaring en theorie putten.

We noemen dat ook wel “Learning by doing”. Een kreet die je vast wel eens eerder bent tegen gekomen.

Veelal was Learning by doing echter nadat er falen in de praktijk was geconstateerd. Iets wat waarschijnlijk meer kostte dan een goed training vooraf, maar dat terzijde.

Onze aanpak: Nadat we duidelijk en helder hebben wat je van ons verwacht en waar je leer behoefte zit maken we een individueel aanval plan. We noemen het een aanval plan omdat het overeenkomsten heeft met onbekend terrein wat in kaart gebracht moet worden en er een duidelijke strategie op los gelaten moet worden. Geen succes zonder plan.

Zodra de doelen helder in kaart gebracht zijn en er met jou een plan gemaakt is gaan we onvoorwaardelijk aan de slag.

Onvoorwaardelijk betekent bij ons dat we terugkoppeling geven op wat we zien, wat je doet, wat je gedrag is, wat het effect van je gedrag is op anderen en bespreken we je de mogelijkheden die je had en de keuzes die je gemaakt hebt. Dit zo objectief mogelijk, zonder waardeoordeel (meestal, hoewel we er uiteraard wel wat van vinden ☺ )

Diverse persoonlijke ontwikkeling tips worden vanuit deze praktijk situatie aan iedereen in de training gegeven. Door deze tips wordt een volgende situatie makkelijker oplosbaar en hanteerbaar.

WAT IS PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
BIJ UNLIMITED YOU?

Een methode waarin je vanuit je zelfdiscipline kunt aangeven wat dit voor je betekent en welke consequenties je er aan verbindt.

Hierbij zullen we in een team waarin je op dat ogenblik opdrachten uitvoert zoveel mogelijk rekening houden met ieders individuele belang of wensen.

Door tot het uiterste te gaan en geconfronteerd worden met je mogelijkheden en creativiteit om situaties het hoofd te bieden word je in een setting gebracht waarbij je spontaan, energiek, zult moeten handelen om de situatie onder controle te houden of te krijgen.

Elementen die onuitwisbaar zijn voor je dagelijkse praktijk. Crisis situaties worden daardoor makkelijker te handelen.

Wat heb je nodig voor een dergelijke training.

Niet veel meer dan de wil om er mee aan de slag te gaan.

Moet ik een bepaalde fysieke gesteldheid hebben, moet ik een getraind lichaam hebben?

Indien je dit hebt is het uiteraard heel fijn en prettig, maar het is geen voorwaarde om deze training te volgen. Het uitgangspunt is dat ieder mens zijn grenzen en mogelijkheden heeft. Iets waar we zeer aandachtig voor zijn. Ben je niet zo sportief dan is ook daar iets te bereiken, immers we willen ontwikkelen waar de mogelijkheden liggen en focussen niet op onhaalbare zaken. Teleurstelling is een heel slechte motivator. Dat zoeken we uiteraard niet op.

Een ander iets waar we even bij stil willen staan is de plaats waar de training/cursus plaatsvindt.

Door op een unieke locatie te zitten en veel te kunnen aanbieden op deze locatie is er heel erg veel mogelijk. Wat is er zoal:

 • We hebben meerdere forten tot onze beschikking
 • Voldoende rust zonder pottenkijkers
 • Meerdere settings waar we onze opdrachten kunnen laten uitvoeren en begeleiden
 • Uitstekende catering faciliteiten
 • Overnachting mogelijkheid op locatie
 • Gekwalificeerde trainers
 • Veiligheid materialen
 • Oefenruimtes
 • En de mentaliteit om te helpen waar mogelijk

Indien je dit allemaal heeft gelezen moet er de behoefte zijn ontstaan om nader met ons kennis te maken en de wensen die je hebt te bespreken. Wellicht vraag je je af wat een dergelijk anders dan gewende training programma’s zal gaan kosten. Hoe lang een en ander duurt. Vragen die we ons goed kunnen voorstellen en die we graag met je bespreken.

Dat kan uiteraard alleen als je gewoon even contact met ons opneemt.

We zien je vraag graag op

contact@unlimitedyou.nl

Tot spoedig!

Interessant artikel?
Deel het met je netwerk.

Contact

Direct een specialist spreken die je verder kan helpen?

Scroll naar boven